Stodůlky/Řepy Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.

Mohlo by Vás zajímat:Datum 15. - 19.08.2022
Téma týdne Co skrývá moře
Cílem týdne Bližší seznámení dětí s podmořským světem. Prohlubovat lásku k přírodě nejen takové, jakou ji známe z okolí. Posilování a zpevňování celého těla. Trénování a prodlužování udržování pozornosti.
Pondělí Ranní koutek: prohlížení obrázků s mořskými zvířaty a korály
Ranní kruh: ranní rituál, společný rozhovor o obrázcích, které jsme si prohlédli v koutku - důraz na správnou výslovnost
Ranní cvičení: Rybičky, rybičky - pohybová hra s pravidly, následná relaxace a uvolnění celého těla
Řízená činnost: výtvarná činnost - výroba rybiček na špejli, práce s pastelkami, nůžkami - rozvoj barevného cítění, trpělivosti, soustředění, dbáme na správný úchop pastelky
Úterý Ranní koutek: rybí Pexeso
Ranní kruh: ranní rituál, hry s počítadlem - individuální hry v kruhu s počítadlem - procvičování barev a číslic do deseti
Ranní cvičení: Bouřlivé moře - proudové cvičení plné překážek - zdokonalení koordinace pohybů
Řízená činnost: učíme se báseň LÉTO - rozvoj paměti, soustředění
Středa Ranní koutek: puzzle - korálový útes
Ranní kruh: ranní rituál, společné povídání o korálovém útesu, hra na tichou poštu - procvičování sluchu a pozornosti dětí
Ranní cvičení: zdravotní cvičení - protažení celého těla
Řízená činnost: barvíme mušle - práce s temperovými barvami - rozvoj trpělivosti, barevného cítění
Čtvrtek Ranní koutek: konstruktivní hry s kostkami
Ranní kruh: ranní rituál, opakování básně LÉTO - rozvoj paměti, soustředěnosti
Ranní cvičení: cvičení s Míšou Růžičkovou - U moře - pohyb v rytmu
Řízená činnost: mořské pracovní listy - rozvoj jemné motoriky, trpělivosti, soustředění, dbáme na správný úchop psací potřeby
Pátek Ranní koutek: omalovánka mořský živočich
Ranní kruh: ranní rituál, hrajeme hru Čáp ztratil čepičku - trénujeme barvy
Ranní cvičení: zdravotní cvičení - Mořské dno - s prvky jógy - cvičení při hudbě, nápodoba pohybů
Řízená činnost: poslech zvuků moře a velryb - rozvoj sluchového vnímání, soustředění, relaxace, vnímání zvuků a představivosti. Malba do písku dle fantazie.


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Náš personál tvoří tým složený z pedagogů s několikaletou praxí v předškolních zařízeních. Na pobočce máme též v našem týmu zdravotníka.

Šárka Řezáčková - ředitel, vedoucí pobočky, zastupující pedagog
  • pedagog, ředitel, vedoucí pobočky
  • vedoucí keramického, HV kroužku, vědce, cvičitel 3.třídy
  • lektor učení hry na flétnu
  • praxe s dětmi od 6 měsíců - 7 let

Veronika Křáková - pedagog MŠ třídy
  • vystudovný učitel
  • praxe v předškolníchS zařízení
  • vedoucí keramického kroužku
  • praxe s dětmi od 3 let - 7let

Bližší informace k personálu
Ceník třídy MŠ najdete po kliknutí: Ceník

Praha 5 - Stodůlky/Praha 6 - Řepy

Adresa: Hlušičkova 1064/1, Praha 5, 155 00
Tel.: +420 773 282 591
Vedoucí pobočky: Řezáčková Šárka
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny