Stodůlky/Řepy Jesle

Třídy jeslí pro děti od 6 měsíců - 3 let

Děti jsou rozděleny do oddělení nejen dle věku, ale také jejich individuálních potřeb.

1.oddělení = "Koťátka" děti od 6 měsíců - 1,5 roku

2.oddělení = "Berušky" děti od 1,5 roku - 3 letJedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Navazujeme na Váš denní režim z domova. Před pravidelnou docházkou nabízíme rodičům individuální adaptační program, kde se dítě adaptuje na prostředí jeslí, kolektiv a na skutečnost, že je bez rodiče. Vše probíhá s ohledem na potřeby dítěte a adaptaci konzultujeme s rodiči.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.


Mohlo by Vás zajímat:Datum 31.5.-4.6. 2021
Téma týdne Vyrážíme k vodě
Cílem týdne Seznámení se florou a faunou žijící u řeky, rybníků. Upevnění kladného vztahu k přírodě a rozšíření slovní zásoby.
Pondělí ROZUMOVÁ ČINNOST
Povídáme si o fauně a flóře, kterou najdeme u rybníků a řek - názorná ukázka + obrázkové didaktická kniha.
Rozvoj: komunikace, myšlení, paměti, řeči, slovní zásoby
Úterý HUDEBNĚ-POHYBOVÁ ČINNOST
Naučíme se písničku: Žába Katka
s doprovodným pohybem + básnička ,,Leze žába po žebříku" s doprovodným pohybem
Rozvoj: slovní zásoby, hudebních schopnosti a dovedností, vnímání, kladného vztahu k hudbě
Středa AKCE - MDD
Dopolední akce plná soutěží a zábavy na téma : Námořnické překvapení.
Rozvoj: celkový rozvoj osobnosti, především motoriky, rovnováhy, rychlosti, hbitosti, koordinace pohybového aparátu.
Čtvrtek VÝTVARNÁ ČINNOST
Výroba žáby - práce s materiálem, barvami.
Rozvoj: samostatnosti při práci, pečlivosti, čistoty při práci, jemné motoriky, vnímání, soustředěnosti.
Pátek PRACOVNÍ ČINNOST
Výroba živočicha žijícího u rybníka - hádanka motivace - poznání který živočich to je dle popisu.
Rozvoj: vnímání barev, koordinace zápěstí, práce s materiálem, pečlivosti, trpělivosti, soustředěnosti


Datum 21.- 25.11.2022
Téma týdne Ruce máme na tleskání a nožičky na dupání
Cílem týdne Seznámení dětí s částmi lidského těla, vnímání sama sebe. Poznávání schopností a významu částí těla. Rozvoj pohybových schopností a koordinace a rovnováhy.
Pondělí ROZUMOVÁ ČINNOST:
Povídání si o částech těla s doprovodnými obrázky - pojmenování:
rozvoj paměti, slovní zásoby, myšlení
+ nácvik na besídku
Úterý PRACOVNÍ ČINNOST:
Lepení panáčka - části těla:
rozvoj jemné motoriky, uplatnění získaných vědomostí, představivosti, pečlivosti,
soustředěnosti
+ nácvik na besídku
Středa VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ VE ŠKOLCE
-nácvik na besídku
- dětem dejte věci na fotografování do podepsané tašky, převlékneme je po svačině, aby svačina nebyla na fotografiích :-)
Čtvrtek DRAMATICKÁ + POZNÁVACÍ ČINNOST:
Básnička ,,Ruce máme na tleskání"+ omalovánka s popisem + stavíme lidské tělo - puzzle
+ nácvik na besídku
Rozvoj: paměti, slovní zásoby, vnímání, řeči a vyjadřovacích schopností, jemné motoriky, myšlení
Pátek PRACOVNÍ ČINNOST:
Lepení panáka z odpadového materiálu
Rozvoj: práce s materiálem, jemné motoriky, koordinace zápěstí, radosti z činnosti,
samostatnosti při práci.
+ nácvik na besídku


07:00 otevírací doba jesliček, příchod dětí
07:30 snídaně
08:00 volná hra dětí, nabídka koutků
08:30 dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací, pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku
09:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd
12:30 spánek (čtení pohádky)
14:30 svačina
15:00 zájmové kroužky, volná hra dětí
15:30 odpolední program při pobytu na zahradě, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačina
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek a poznávací činnoti u stolu
18:00 konec provozní doby, vyzvednutí dětí


Provozní doba jeslí je od 7:00 do 18:00 hodin.

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům.
Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování.
Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.).
Proto naše jesle nejsou jen hlídacím zařízením, ale také společenské a podnětné místo pro Vaše nejmenší.

Ceník jeselských tříd najdete zde

Praha 5 - Stodůlky/Praha 6 - Řepy

Adresa: Hlušičkova 1064/1, Praha 5, 155 00
Tel.: +420 773 282 591
Vedoucí pobočky: Řezáčková Šárka
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny